• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvidet opplæringstid

Informasjon

Informasjon til deg som søker om utvidet opplæringstid i videregående opplæring

Ungdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid. Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har:

  • spesialundervisning, og har behov for ekstra opplæringstid ut fra de målene som er satt for opplæringen din (krever egen sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten)
  • opplæring i og på tegnspråk eller punktskriftopplæring (krever egen sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten)
  • særskilt språkopplæring

Hvis ingen av kulepunktene over passer for deg og du likevel har behov for mer tid for å fullføre utdanningsløpet, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Du kan søke om dette elektronisk, og du må velge "Søknad om utvidet ungdomsrett" i skjemaoversikten på www.vilbli.no.


Hjelp
Lukk
  1. I noen skjema fins det hjelpesymbol eller informasjonssymbol som gir deg hjelp til utfyllingen.

  2. * betyr obligatorisk felt.

  3. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

  4. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Send inn-knappen kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling av skjema

* Betyr obligatoriske felter.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfyllingen av skjemaet gå tapt.

Vennligst vent...

Loader