• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilmeldingsskjema

Informasjon

Skjemaet skal brukes ved innsendelse av informasjon om søkere fra ungdomsskolen som skal søke videregående opplæring etter Opplæringslovens §§ 6-15 og 6-17. Frist for innsendelse er 1. oktober.

Opplysningene i skjemaet skal vise at kravene til inntak etter de to lovparagrafene er oppfylt:

  • § 6-15 krever at søkeren kan fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse. Beskrivelse av eleven må inneholde opplysninger om hvordan søkerens vanskebilde gir et særlig behov for inntak til ett bestemt utdanningsprogram, og hvordan valg av utdanningsprogram har svært mye å si for søkerens muligheter til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse.
  • § 6-17 krever at søkeren har et særlig behov for en skole som er særskilt tilrettelagt på grunn av elevens psykiske eller fysiske funksjonsevne.

Innen 1. februar må skolen sørge for at det også blir søkt videregående opplæring i www.vigo.no og sende inn Vedleggsskjema med dokumentasjon som ikke tidligere er blitt sendt til Innlandet fylkeskommune.

Vennligst vent...

Loader